Article Index

 

Glava II: ORGANIZACIJA I ČLANSTVO

Član 9
Eskadrila je organizovana po vertikalnoj hijerarhiji u sledece formacije:

- Glavna Komanda (HQ) -

- Škola letenja (Akademija) -

- Ratna komanda -

- Piloti -

- Regruti -

- Počasni članovi -

Član 10
Glavna Komanda (HQ) je zadužena za vođenje eskadrile, usmeravanje, kadrovanje, određivanje članova u Sud časti, i donošenje odluka.

Član 11
Škola letenja je zadužena za definisanje planova i programa obuke, sprovođenje obuke, definisanje doktrina i taktika. Kadrovsku politiku Akademije vodi Komandant eskadrile, a pravo na mesto u Pilotskoj školi imaju svi članovi 102. eskadrile. Kritike na rad Pilotske škole su dobrodošle, a žalbe na rad Pilotske škole treba prosleđivati isključivo privatnom poštom, članovima pilotske škole i Komandantu. Za svakog novog regruta biće odredjen "Mentor" koji je zadužen za osnovnu obuku do polaganja ispita. Pilotsku školu vodi direktor škole (imenovan od strane HQ), a obuku sprovode instruktori.
Instruktori pilotske škole imaju sledeće obaveze:
- Da naprave trenažne misije
- Da zakažu i održe zakazan trening na vreme i u potpunosti
- Da prate rad i pohađanje nastave učenika i podnesu izveštaj HQ o stanju i napretku regruta.

Član 12
"Ratna Komanda" je telo koja direktno planira i komanduje operacijama u tekućoj online SEOW kampanji.
- Članovi Ratne Komande se imenuju od strane HQ pred svaku SEOW kampanju ponaosob.
- Ratna Komanda je podređena HQ-u, i HQ ima pravo da smeni neke ili sve njene članove u toku kampanje.
- Svi punopravni članovi 102. eskadrile, koji su se kvalifikovali za učesće u SEOW misijama, mogu biti izabrani u Ratnu Komandu, a kriterijumi za izbor su kapacitet za stratešku misao, poznavanje ratnih operacija i taktika, poznavanje Full Mission Buildera (FMB) i Mission Plannera (MP).
- Članovi Ratne Komande imaju OBAVEZU da na vreme isplaniraju sve pokrete trupa i vazduhoplova, koji su u njihovoj nadležnosti, i da objave kompletan brifing na odgovarajućim forumima, na srpskom jeziku (na engleskom kada potrebe kampanje to zatraže).

Član 13
Punopravni članovi eskadrile su piloti koji su nakon obuke položili praktični prijemni ispit, koji je definisan i može se pogledati u Pilotskoj školi na forumu.
- Punopravni član nosi oznake 102nd-YU-"callsign pilota".
- Punopravni član se po položenim ispitima unapređuje u čin potporučnika.
- Redovno unapredjenje punopravnog člana je posle 3 godine aktivnog letenja bez izrečenih disciplinskih mera
- Punopravni član može istupiti iz sastava eskadrile po sopstvenom zahtevu, pri čemu je dužan da obavesti Komandu 7 dana pre istupanja.
- Punopravni član može biti izbačen iz sastava eskadrile u slučaju nepodobnosti po usvojenim pravilnicima o ponašanju, međusobnim odnosima i članstvu. O izbacivanju člana odlučuje sud časti i Komandant, na zatvorenom zasedanju.
- Punopravni članovi su podeljeni u Operativne jedinice, po sekcijama od 4 pilota, organizovanih u 2 para, po svakoj sekciji. Sastav sekcija se može menjati po planovima Glavne Komande, s tim da se, po potrebi uvode i specijalne grupe koje se mogu sastojati od članova više grupa koje su specijalizovane za posebne zadatke.
- Piloti mogu iznositi "želje" za sudelovanjem u određenim sekcijama, iako komanda zadržava pravo da iste rasporedi po svom nahođenju.
- Raspored pilota u operativne jedinice I njihove dužnosti unutar jedinica se reguliše dokumentom “Organizacija i formacija eskadrile”, koji donosi HQ i prema potrebi se može menjati.

Član 14
Piloti-stažisti (regruti) su prijavljeni kandidati za mesto pilota u 102. eskadrili koji su polozili osnovne letacke ispite iz Praktičnog Prijemnog Ispita u roku od 30 dana od dana prijave. Potom se regruti nalaze na stažiranju u trajanju do dva meseca, nakon čega stiču pravo da polažu borbeni i/ili bombarderski deo Praktičnog Prijemnog Ispita.
- Sadržaj Praktičnog Prijemnog Ispita je definisan i može se pogledati u Pilotskoj školi na forumu.
- Pilot-regrut nosi oznake R102nd-YU-"callsign pilota"
- Pilot-regrut se unapređuje u čin kaplara po polaganju Osnovnih letačkih ispita.
- Redovno unapređenje pilota-regruta je posle 4 godine, bez izrečenih disciplinskih mera
- Piloti-regruti mogu biti isključeni iz statusa regruta po istim principima koji važe za punopravne članove.
- Piloti-regruti imaju pravo da lete sa eskadrilom na svim DF serverima i online ratovima tipa AW.
- Piloti-regruti nemaju pravo učešća u misijama SEOW kampanja, sem kao posada na poziciji strelca. 

Član 15
Počasni član može postati osoba koju predloži – odredi Komanda; preporuku za prijem počasnog člana moraju dati najmanje 3 punopravna člana eskadrile.

Član 16
Svi piloti eskadrile međusobno su ravnopravni, osim u pogledu donošenja konačnih odluka za šta je zadužen Komandant eskadrile u dogovoru sa Glavnom Komandom.

Član 17
Svaki pilot eskadrile može postati član Komande i/ili Akademije, na osnovu zalaganja, stručnosti, zasluga i poštovanja koje uživa od strane drugih članova eskadrile.

Član 18
Svi članovi koji preuzmu odgovornost za neku funkciju u eskadrili, imaju OBAVEZU da izvršavaju poslove i zadatke koje zahteva ta funkcija, na vreme i u potpunosti. U protivnom, funkcija im se oduzima i dodeljuje drugom članu.

Član 19
Prioritet je timski rad, razmena znanja i iskustava. Takmičarski duh - ne konkurencija!!!