Nebo bez granica

IZVOR POLITIKIN ZABAVNIK

 

U istoriji srpskog vazduhoplovstva posebno mesto zauzimaju piloti koji su posle aprila 1941. godine nastavili borbu u Britanskom ratnom vazduhoplovstvu. Ovo je priča o njima

Još za vreme rata, nazirući skori slom, jedan broj pilota usmerio je svoje mašine ka Grčkoj, gde se engleski ekspedicioni korpus još borio s Nemcima. Posle propasti Grčke, ovi ljudi prebačeni su na Bliski istok, gde im se ubrzo pridružila i grupa koja je s nekoliko bombardera „savoja marketi 79” prebegla u Moldaviju, na područje SSSR.

.

 

KORACI NA NEBU

 

U stoleće dugoj povesti naše vojne avijacije umrežilo se pregršt snova, galerija neverovatnih likova i mnoštvo važnih događaja. Ovo su samo zrnca iz tog nebeskog mozaika.

balonsrbija

Ko je prvi počeo

Priča koja se dokotrljala do naših dana veli da je slavu „srpskog Ikara” pogrebao kovački kalfa imenom Manojlo, bez sačuvanog prezimena. Dotični heroj je krajem novembra 1841. godine pokušao da sa krova beogradske Đumrukane (carinarnice) na pribrežju Save poleti spravom koja je bila neobičan spoj krila, sličnih ptičjim, i malog padobrana, predviđenog da ublaži pad. Preleteo je glave mnoštva znatiželjnih zgubidana i srušio se – srećom, bez većih posledica po sopstveno zdravlje – u duboki snežni nanos.
 Sreća ga je pratila i pre toga, onda kad mu sveštenici nisu dopustili da se nebu pod oblake vine s obližnje, znatno više, Saborne crkve.
Tako su ti prvi snovi da okrilatimo završili u snegu. Na sreću, niti je sneg bio dubok, niti previše hladan da zamrzne želju našeg čoveka da korakne nebom.

 

.

Vek letenja u Srbiji

Izvor: B92 Beograd

Danas se navršava vek prvog leta aeroplanom iznad Beograda sa aerodroma na Banjici. Srbija između majskog prevrata i balkanskih ratova pre 100 godina gledala je u budućnost i želela da u nju odleti među prvima.

Već krajem 1909. godine omladina zainteresovana za vazduhoplovstvo, koje je tada bilo u začetku, organizuje se u prvi neformalni aeroklub. Među njima su sinovi poznatog književnika Branislava Nušića, Ljubiša Glišić i kasnije akademik Aleksandar Deroko. Literaturu i informacije su nabavljali iz vazduhoplovne sile Francuske. Ubrzo su zabeleženi prvi pokušaju pravljenja jedrilice i letenja tj. skakanja tom istom jedrilicom.

.

Kаrаđorđevići nа nebu

PRVI VLADAR U AVIONU

Borаveći u Frаncuskoj, od 5. do 27. аprilа 1910. godine, tаdа princ, а kаsnije krаlj Aleksаndаr leteo je u аvionu „flаjer 1” čiju je licencu zа proizvodnju frаncuskа vlаdа otkupilа od brаće Rаjt.

.