Balonom na nebo
Boris Ciglić | 24. avgust 2009.

Prvi let sa srpskim oznakama izveden je 19. aprila 1909. godine. Fabrički inženjer Šerle u društvu gospođe Ridinger, supruge vlasnika fabrike, i kapetana Miletića uzleteo je iz Gersthofena na probni let sa slobodnim balonombalonom u nebo

KRAJEM 1908. od nemačke fabrike balona August Riedinger, iz Augsburga, naručeni su vezani zmaj-balon model 98, zapremine 630 kubnih metara i težine 380 kilograma po ceni od 16.500 švajcarskih franaka, i slobodni sferni balon, zapremine 540 kubnih metara i težine 220 kilograma po ceni od 8.300 švajcarskih franaka. Prvi registrovani let vazduhoplova sa srpskim nacionalnim oznakama zabeležen je 19. aprila 1909.

.

Srem Pun Vojske

 

Izvidjanja potvrdila pripremu ofanzive Austrougarske na Srbiju. Tri eskadrile stigle samo
do - Soluna

ODLAZAK eskadrile sa Banjice pred predstojeću neprijateljsku ofanzivu onemogućio je
završetak obuke ove grupe. Četvorica najnaprednijih slušalaca, kapetani Blagojević,
Gavrilović i Božović i poručnik Nikolić su zadržani u jedinici, a ostali su vraćeni u
ranije komande.
Tokom septembra u Srbiju su prispela još dva "morisa farmana".

.

Boško Petrović – Jugoslovenski AS španskog rata 
(07.04.1911.-12.07.1937.)

Pored ruskih pilota, mnogi dobrovoljci iz drugih zemalja su leteli za Republikansku avijaciju tokom Španskog građanskog rata. Neki su služili za novac a neki za svoja uverenja. Među njima je bio i Boško Petrović koji je postao AS u kratkim ali nasilnih nekoliko sledećih meseci tokom kojih je uništio sedam! aviona nacionalističke avijacije.
Budući AS, Boško Petrović je rođen 7. aprila 1911. u malom selu pored Bele Palanke, Srbija. Malo toga se zna o njegovom detinstvu osim toga da je odmah posle završetka osnovne škole, otišao na beogradski Univerzitet gde je studirao pravo. Dok je boravio u Beogradu igrao je profesionalno fudbal i čak je igrao za državnu reprezentaciju. Verovatno dok je bio u Srbiji se priključio komunističkom pokretu.
Nakon diplomiranja na univerzitetu, nije se zaposlio kao advokat već se prijavio u Vazduhoplovnu školu koja se nalazila U Novom Sadu, koju je završio diplomirajući aprila 1936. Tokom obuke upozano se sa par tipova lovaca: Gourdou et Lesseure GL. 22 C-1, Avia BH-33 i Hawker Fury. Nije poznato da li je ikada služio u Jugoslovenskoj avijaciji.

.

Prve žene u srpskoj avijaciji

Posle Prvog svetskog rata određeni broj oficira Solunaca doprinosi razvoju turističkog i vojnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije i 1921. godine nekolicina pilota – veterana i heroja iz 1300 kaplara, predvođeni Tadijom Sondermajerom, pionirom vazduhoplovstva u Srbiji, Matijom Hođerom, Fridrihom Rotom i Aleksandrom Derokom osniva Kraljevski vazduhoplovni klub Naša krila. Glavni program je dogovoren u kafani Kod belog orla koji se odnosio na razvoj i napredak vazduhoplovstva, otvaranje novih aerodroma po Jugoslaviji, ali i školovanje ženskih pilota.

.