TOBDžIJA LETI

Početak našeg ratnog vazduhoplovstva obeležio je oficir – pilot Branko Vukosavljević. Iako se po jedna ulica u Beogradu i Novom sadu zovu po njemu, to ime treba zapamtiti

.

Samo najhrabriji to mogu

Pilot Miodrag Tomić naterao svoj „blerio“ da leti duže. Iznad Zemuna Francuz Polan i Đorđe Roš pevali „Marseljezu“

miodrag tomić
Miodrag Tomić, po ciči zimi iz Peći u Drač

.

Nebeski dvoboj nad Mišarom

Srpski piloti do kraja 1914. godine uzleteli pedeset puta. Prva borba na srpskom nebu vođena je 27. avgusta 1914.

oluj
Pilot Tomić je prvi na avion montirao mitraljez

.

Izabrani ušli u istoriju

Naš prvi avion kupio u Moskvi monah Mihailo za 30.000 dinara. Prvi srpski pilot prvi poginuo na ratnom zadatku

duks
Avion „duks“ na aerodromu u Skoplju sa prvom klasom pilota

SRPSKA vojna arhivistika beleži da se vazduhoplovstvo kao poseban vid vojske u nas prvi put pominje 1893.

.