Poslednja Verzija 1.107

 Više informacija o samoj simulaciji na forumu kao i u delu IL-2 info 

.