PROCES INSTALACIJE

VAŽNO PRAVILO:
NIKADA ne uzimati predloženu putanju (Destination folder) u mod fajlovima. UVEK sa Browse pokazati putanju gde je instaliran program.
Znam da je ovo smorno, ali ako se ne držite ovog pravila imate veliku mogućnost da upropastite sve što ste do tog trenutka instalirali.

1. IL-2 Sturmovik 1946 DVD
Instalirati uobičajenim postupkom na PC. Program se obično instalira u C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946
2. Patch 4.08
U Destination folder navesti putanju gde je instaliran IL2 (obično C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946).
3. Patch 4.09
U Destination folder navesti putanju gde je instaliran IL2 (obično C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946).

 

4. Patch 4.10
U Destination folder navesti putanju gde je instaliran IL2 (obično C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946).

 

5. Patch 4.101 (FIX)
U Destination folder navesti putanju gde je instaliran IL2 (obično C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946).

 

6.Patch 4.11 i 4.11.1

U Destination folder navesti putanju gde je instaliran IL2 (obično C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946).

PRVA PAUZA
Startujte Iljušina. Ako ste sve instalirali kako treba, u donjem levom uglu prilikom učitavanja igre će biti ispisano V4.11m, što znači da ste dobro instalirali . Ovaj mod 4.11.1 podržava većina servera za on line letenje, tako da je neophodan.
Obzirom da Iljušin ne menja sadržaj Windows registry baze, može se bukvalno prekopirati na bilo koju lokaciju i sa nje startovati. Čak možete promeniti ime osnovnog foldera (na primer u IL-2 Sturmovik 1946 BACKUP) i igra radi bez problema.

4. Ultra Pack 3.0x
Startujte up_30_full.exe koji će pokrenuti instalaciju. Obratite pažnju na Destination folder (VAŽNO PRAVILO).
Nakon završetka ove instalacije dobijate mnogo novih foldera u okviru Iljušina. Ako postoje patchevi (dodaci) instalirati ih na isti način

 

DRUGA PAUZA
Upravo ste završili sa KOMPLETNOM instalacijom Iljušina koja vam omogućava da letite sa nama.
U osnovnom folderu igre (obično C:\Program Files\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946) se nalazi program JSGME koji služi za promenu moda 4.11 i UP 3.0 i ostalih modova ).
Da biste mogle da uključujete/isključujete modove, startujte JSGME. Ukoliko sa desne strane nemate aktivan nijedan mod, nalazite se u modu 4.11. Ako vam je potreban UP, History mod, kliknite u levom prozoru na Hsfx history mod, ili neki drugi, pa na >.
Sa desne strane bi trebalo da vidite aktivan  mod koji ste želeli.

Podesite tastaturu i joystick. Da napravite rezervnu kopiju (backup) ovih podešavanja, prekopirajte folder Users i fajl conf.ini u Backup folder na PC-u. Po potrebi samo to prekopirate u novu instalaciju i uvek dobijate vaša podešavanja tastature i joysticka.

 UP I HSFX se više ne trpe i trebalo bi imati posebnu instalaciju