Take off and Landing

Poletanje i sletanje
+

Bombing and Torpedo Bombing

 

 

 

 

Taking Off(poletanje)

 

Landing (sletanje)

 

 

Torpedovanje

 

 

 

Bombardovanje iz obrušavanja

 

 

Šteta

 

 
Brzina Brodova
 
 

 Brzine brodova za ljubitelje torpediranja...! Jedan čvor je 1,852 km/h. *(jedan knots = 1,852 km/h)

.