Barell Roll Attack - Bure prevrtanje

Ovo OBOŽAVAM jer ne treba veliko opterecenje i ne gubi se brzina a smanjuje se ugao preticanja....
ti ,kao napadač, sustižeš protivnika i kad dodeš preblizu izvadiš iz nagiba i prevedeš u penjanje. Ugao penjanja ce zavisiti od toga koliko si brži (veća brzina veći i ugao). Zatim, valjak u surotnu stranu i iz valjka vadiš ka protivniku.
protivnik može da ga duva.....

barell_roll_attack.jpg
.