The Cross Turn Or Inward Turnabout - ukršteni zaokret,ili zaokret na unutra (unutrašnji zaokret)

Ovo je metod promene kursa bez gubitka horizontalnog poretka u formaciji. Može se koristiti da se suprotstavi eventualnoj pretnji koja dolazi od natrag, ili da se uključi u poteru nakon čeonog sučeljavanja. Svaki lovac skrene na unutra,Niži pilot ode visoko a višlji niže, ili gde je potrebno što brže okrenuti, oba pilota krenu visoko.u svakom slučaju pilot koji je bio višlje biće najdalje od sunca. ukršteni zaokret,ili zaokret na unutra (unutrašnji zaokret) kako je još znan ima prednost u tome zato što su pokrivene slepe tačke pilota pratioca isto tako kao što je on pokrio tvoje dok se mimoilazite. Negativna strana ovog zaokreta je u tome što se gubi vizuelni kontakt pilota međusobno.Za borbenu paru raspon okretanja pravca leta u tradicionalnom smislu bila bi dugačka i teška radnja, sa teškim bočnim premeštanjem . Za menjanje kursa-smera kretanja za 180° avioni prelaze u ukršteni zaokret menjajući pri tom mesta -pozicije

crossturn_inwardturnabout.jpg

.