Defensive Split - Defanzivno razdvajanje

U defanzivnom razdvajanu, napadači moraju da se odluče za jednu od dve mete. Kada se odluče za jednu, drugu ostave slobodnu kao moguću opsanost da ih napadne. Defanzivno razdvajanje se izvršava sa dve letelice i to obe horizontalna i vertikalna letelica. Iz napadačevog ugla gledanja preporučljivo je da se prati višlji protivnik.Lovac koji se odvojio na gore brže će izgubiti energiju nego pilot koji je otisao na dole u razdvajanju (break-u). Pod pretpostavkom da su napadaču u borbu ušli sa viškom energije višlja letelica predstavlja najbolju šansu sa obaranje (za kill).Isto tako treba više vremena da se vrati u boru jer treba da se podigne na visinu nego višljem da se spusti i uključi u borbu spuštajući se.Isto tako niži pilot ima većih problema da opazi borbu gore nego što to ima višlji pilot dok gleda dole.. Iz ugla gledanja napadnutih pilot koji se odvojio na dole trebao bi se što pre podići i vratiti u borbu čim uvidi da nije pod pretnjom tj. da nije napadnut, dok u medjuvremenu višlji mora da pokuša da borbu spusti borbu što je moguće niže i time omogući nižem pratiocu da se uključi u borbu i pomogne mu.Naravnop moguće je da će napadač ili napadači suočeni sa defanzivnim razdvajanjem prekinuti napad i tražiti lakšu žrtvu, u tom slučaju defanzivno razdvajanje je uspelo.Defanzivno razdvajanje se koristi od borbene pare da bi se odvukla pažnje napadača. Razdvajanje se odvija na oba , horizontalnu i vertikalnu letelicuT. Koga god da napadači odaberu za metu ostaje im mogućnost za protiv napad od strane drugog.

defensive_split.jpg

.