High Speed Yo Yo


Kada napadač shvati da nije u mogućnosti da ostane sa unutrasnje strane svog plena, on pomalo smanji ugao tj. obori ugao, nakon toga povuce palicu i krene uvis. Dok prolazi preko vrha on je okrenut naopako, gledajući tako svoj plen okrenut naglavače preko vrha svoje kabine.Njegova brzina opada tokom penjanja i ovo ograničava njegov radijus okreta. G sila je iskorištena za stavljanje aviona u vertikalni položaj. Pri tom se smanjuje radijus okreta jos više. Tada bi napadač trebao biti dobro postavljen da se spusti do pozicije za paljbu
Jo Jo na dole (od gore) je jakotežak manevar da se izvede kako treba i zahteva savršen "tajming" i precizno izvođenje. Ako se započne prerano, napadnuti može kotrirati tako što se podiže na napad. Ako počne prekasno, napadač je primoran da podigne svoj avion da bi sprecio da ga prestigne ( overshooting). Ovo omogućava napadnutoj letelici da izeđa iz borbe ponirući. Učestala greška izvodeći ovaj manevar je u tome sto se nedigne nos dovoljno visoko. To može rezutirati sa time da se napadač pojavi odmah iznad napadnute letelice. Neki piloti smatraju da se bolji rezultati dobijaju ako se uradi par (serija) malih Jo Jo-a nego jedan veliki. jedna od Varijanti ovog manerva, da bi se sprečilo preticanje ( overshooting ) ili da bi se smanjio ugao je JO JO prevrtanje.

high_speed_yoyo.jpg


Download

 

 

.