Lag Pursuit

Ovaj manevar može da se upotrebi kada postoji mogućnost od prestizanja prilikom prevelike brzine. U suštini se sastoji od održavanja pozicije van ali u unutrašnjem zaokretu u odnosu na napadnuti lovac - letelicu. U ovom slučaju prednost veće brzine i inicijative je održana, Napadač u ovom slučaju odgovara na manevar napadnute letelice a pritom ostajući mu u njegovoj slepoj tački (uglu) ispod njegovog repa. Lag pursuit je najbolje kada stisne okret u spiralno poniranje. Iskušenje je da se zaokrene i započnu makazice, ali ovo je dobar način da se pogine (prim. prev. da se mre) ako je napadač u prednosti.LAG PURSUIT zaokret
Ovo se koristi kada se sa male razdaljine sa velikim sustizanjem, velikom brzinom i velikim uglom. Napadnuti podiže nos uvis i ide ka spoljnem zaokretu. On koristi maksimalnu G silu da podigne nos ka meti. Ovo ga dovodi u ± 30° ugao zahvata rakete Preticanje je uglavnom rezulat prevelike brzine, pozicija može da se održi, održavajući spoljni radijus napadnute letelice ako se odgovori njegovom zaokretu, Ovo održava i brzinu i inicijativu, napadač je je sakriven iza repa napadnute letelice, što ga može naterati da napravi grešku.

lag_pursuit.jpg

.