Low speed Yo Yo Straight Pursuit - Jo Jo - od dole (na gore) *1*

Postoje dve verzije jojo od dole. Prvi ,Prvi je koncipiran na žrtvovanju visine zbog brzine. Ovo se bazira na starom konceptu žrtvovati visinu zbog brzine. Ako progonitelj uvidi da nemože da dostigne u poziciju da puca tj. otvori vatru na protivnika u pravolinijskom letu, on može dobiti ekstra brzinu u plitkom poniranju. Ovo će mu omogućiti da se približi u horizontalnom pravcu protivniku i to u slepoj tački u njegovoj šestici niže (prim. aut.. neće znati šta ga je snašlo) .Kada se dostigne povoljna pozicija i brzina gonitelj (napadač) podigne svoju letelicu i napadne. Odbrana? Gledati dobro pozadi !!!!! Dobitak je uglavnom mali, ali ponavljajući postupak uvek se izgubi par stepeni za napad zbog manervisanja. Podizanje za napad bi trebalo poceti kada se stigne do ugla od 30 stepeni. Jako je važno da ugao presecanja bude tačan ili će napadač doći u situaciju da proleteti pored napadutog sa prevelikim uglom prilaženja. AKo se ovo dogodi mora svoj napad prebaciti u jojo na doleOdbrana od jojo na gore (od dole) odvija se u dva dela. Prvo je da se kopira manevar ostajući na istom odstojanju kao i napadač. Ovo održava pat poziciju. Drugi protiv manevar je mnogo bolji, Napadnuti neradi ništa do trenutka kada napadač počne da se diže u napad, On tada ode u blagi zaokret, podizući nos, što omogućava da se napravi zaokret prema protivnikuAko napadač pokusa da ga predugo prati i postane previše alav napadnuti može isto da krene uvis i napravi bure valjak.

lowspeedyoyo_straightpursuit.jpg


Download

 

 

.