Offset Head On Pass - Offset čeon prolaz

Off-set čeon prolaz može biti korisćen od trane pilota extremno pokretljivog lovca, Suočen sa čeonim napadom, on može zaokrenti na jednu stranu i tako dati sebi prostor da iskoristi bolju pokretljivost od protivnika

offset_headon_pass.jpg

 

download-offset

download-ceono na istoj visini

download-ceono sa manjom visinom

download-ceono sa vecom visinom

 

.