Rollaway - JoJo Prevrtanje

Ovde si ti napadač. Približavaš se vecom brzinom i vidiš da ceš prestici protivnika u zaokretu prevodiš u penjuci zakret i kad dostigneš gornju tačku JoJo-a , valjak u suprotnu stranu od zaokreta i u prevrtanje ka protivniku. To te dovodi u manje presretajuće uglove u odnosu na napadača koji se krece manjom brzinom protiv ovoga se teško spasava ali : ako protivnik ima dovoljno energije može da okrene u penjuci zaokret i da te napadne čelo u čelo. Medjutim tako će da potroši svu energiju i onda je donji (ukoliko promaši naravno) Drugi način je da smanji nagib i opterećenje i na taj način poveća radijus zaokreta i svoju brzinu,a kad ga ti stigneš uradi naglo skretanje u tvoju stranu (takozvani BREAK) i onda ste isti…

rollaway.jpg


Download

 

 

 

.