The Split S

Ovde se napadnuti avion leti okrenut i odlazi ponirući vertikalno, izvlačeći se u pravac suprotan od njegovog protivnika Najdefanzivniji manevar osmišljen je da se izbegne napad sa leđa, primoravajući po mogućstvu da te napadač pretekne. Pa koje su to potrebe napadača? Najviše zavisi od toga kako je planirao, da li napad raketom ili topovima. Kada sagledamo koja je to faza napada, napad raketom bi trebao biti brz, smrtonosan, i konačan. Ali kao u I SV. ratu od glavnokomandujućeg von Moltke, sagledao je pre mnogo godina: retko je plan doživeo kontakt sa neprijateljem (prim. prev. ???). Pilot lovca bi trebao da bude pripremljen da će njegov napad biti promašaj i znajući precizno šta da uradi sledeće, dali da prekine napad ili da udje u manevarsku borbu (prim. prev. prsa u prsa)Ako njegov napad ide iz čeonog, mnogo će zavisiti od manevarskih sposobnosti oba protivnika. Lovac sa boljim manervaskim sposobnostima će moći da preokrene borbu u svoju korist. (Lovac sa više manevarskih mogućnosti je uglavnom onaj koji u datom trenutku leti sporije nego što je to u mogućnosti tj. u datom trenutku.) Ako je to napadač on bi treba da nastoji (da se potrudi...) da zaobiđe u većem luku protivnika da bi tako sebi obezbedio samom sebi veći manevarski prostor, tj. prostor za okretanje. Ako postoji bilo kakva sumnja o eventualnom potencijonalnom manevru onda bi trebao proći blizu da bi sprečio da protivnik ima mesta za zaokret., onda krenuti na gore u zaokret. u svakom drugom slučaju bi trebao proći dole i ka suncu da bi u sledećem trenutku onemogućio protivniku da pogleda u bljesak. Ako u čeonom susretu oba lovca krenu na gore što može dovesti do vertikalnih makazica. Napad raketom sa leđa se uglavnom radi kada je velika brzina prilaženja. Ako napad propadne, napadač mora da se brzo propne zbog viška brzine ako želi da nastavi da se bori, ipak lakše je i sigurnije da se prekine sa napadom u ovom trenutku. Napad topovima bi trebao da se uradi sa brzinom od oko 50 čvorova (prim prev.nevaži za WW II avione valjda) (nešto manje od 90 feet-a, 27m) po sekundi). Ovo omogućava da se meta prati , smanjujući rizik od preticanja i održavajući energiju za manevarsku borbu. Defanzivni manevar opisan ranije izaziva puno stresa primoravajući napadača da vas pretekne tj. da dodje ispred Vas, očigledno je važno da se spreči i izbegne preticanje. Pa kako se to radi? Preticanje je prouzrokovan sa jednim od dva faktora. Prvi je veoma veliki ugao koji obuhvata između trupa aviona te letelice. Drugo je prevelika brzina prilaženja. To je teško da napadač uvidi pre nego što dovoljne priđe. Sve u svemu napadač je suočen sa preticanjem. Njegov prvi lek tj. manevar bio bi Jo Jo od gore (high-speed yoyo). Split S je vremenski-poštovana metoda o izlaenjaiz borbe. Znana od Strane Royal Air Force kao Half Roll i od Luftwaffe kao Abschwung, koristi se za manervisanje avionom da se izbegne napad

split_s.jpg

 

Download

 

 

 

.