The Break - RAZLAZ

Ovo se koristi kada je napadač primeće da prilazi ili je već neranjiv. Njegova uloga je dvostruka: da upropasti da napadač dobro nacilja i da ga primora da Vas pretekne. The break se uvek radi prema smeru napada, Ovo omogućava (proizvodi) "angle-off" (kvarenje ugla napada-zahvata) što je brće moguće što pravi od napadnutog veoma tešku metu. Napadač može biti u mogućnosti da preseče unutar zaokreta ali je primoran da izbije na čelo. Da bi ovo uradio on mora da skrati njegov zaokret, koji povećava njegov ugao napada (zahvata mete). Teško je za njega da izvuče njegov nos oko visokih uglova da bi postigao ugao za otvaranje vatre tj. da bi mogao da puca (da te skine ko zeca). Napadnuti bi trebao takodje da izmeni let aviona da bi napravio od sebe što je moguće težu metu. Dve vrste razlaza (rastura) su moguće, u zavisnoti od slučaja napada tj. od vrste napada. Napadnuti može koristiti maksimalnu brzinu neprekidnog zaokreta koji negubi brzinu, ili je najteže moguć zaokret pri kojem će to sigurno izgubiti (brzinu).Gubljenje vrzine koji prati težak zaokret pomaže njegovim šansama da napadač pretekne (prebaci - overshoot), kao što to radi mali ugao (radijus)zaokreta, ali često citirana reč kao što je "brzina je život" ( "speed is life") ponaše se kao inhibitor (dodatak). Ako je razlaz (break) uspešan i primorao je napadača da pretekne (prabaci) sledeći manevar su makazice. Razlaz (The break) je manevar koji spašava život. Koristi se protiv napadača koji samo što nije postigao tj. dostigao ugao i mesto za otvaranje vatre.(ili je već to postigao). Sastoji se od jakog zaokreta u pravas napada, radi postizanja gubitka pozicije-ugla za napad što je brže moguća da biste bili što je moguće teža meta

the_break.jpg

 

.