The Immelman


Immelmann je pretežno manevar za promenu pozicije, netreba ga mešati sa imenom iz prvog sv. rata,njegova glavna vredonst (suština) je u tome da omoguće lovcu da se postavi u bilo koji ugao a da pritom skoro da nema bočnog pomaka (premeštanja).Par koji radi zajedno je mnogo efikasniji nego par u kojem radi svako za sebe. Oni čuvaju jedan drugome viyuelne slepe tačke (uglove) kao sto je objasnjeno u delovima vezano za napad, loviti kao kordinisana jedinica. Široko rastojanje je ograničeno sa dva faktora: dometom savremenog naoružanja, i velike količine neba potrebnog za menevar pri brzinama većim ili manjim od brzine zvuka. Postoji par setova manevara za borbenu paru; par uobičajenih trikova da se održi određena situacija, kao što sledi.


1916 originalni Immelmann okretanje približniji vertikalnom zaokretu nego što je to danas slučaj, Moderna verzija Immelmann je vertikalni uspon sa polulupingom, po mogućstvu okret uz pomoć elerona u toku penjanja, nakon toga sledi kad se dostigne željena visina izravnavanje u horizontalni pravolinijski let. Njegova glavna vrednost leži u tome što dok je avion u vertikalnom uzgonu on može da bira smer i pravac kretanja u najmanjem moguće horizontalnom prostoru. Horizontalni zaokreti u normalnoj borbenoj brzini iziskuje mnogo prostora, generalno gledajući. Koristeći vertikalno penjanje lovac je u mogućnosti da okrene na razne pravce u zavisnosti od položaja zemlje. Ovaj manevar omogućava bolje smeštanje letelice za buduće napade, ili da se lakše suprotstavi pretnji, mnogo lakše nego kada bi se koristio samo horizontalni manevar.

 

imellman

 .