The Scissors - MAKAZE

Ovaj manevar ti vec znaš da izvedeš. Suština je u tome da kad ti napadac pride na liniju otvaranja vatre naglo skreneš u njegovu stranu sa promenom pravca do 90°. Odmah zatim u drugu stranu i tako najviše dva puta.Više od toga dovodi do preteranog gubitka energije (brzine). Ovaj manevar se koristi kada napadac sigurno ima vecu brzinu. Trenutak uvodenja je veoma bitan...ne pre 300m jer se dovodiš u odlicnu poziciju za obaranje, ne kasnije jer neceš ni stici da se pomeriš. Korišcenje zakrilaca obavezno...

Ukoliko ti se brina smanji blizu brzine prevlacenja OBAVEZNO: kad mu u mimoilaženju PROÐEŠ REP OKRECEŠ NA LEÐA I PREVODIŠ U SPUŠTANJE. Po dolasku na evolutivnu brzinu (270-300) prevodiš u penjanje

Download

.