il-2bos

U zavisnosti od toga kako ste nabavili igru od toga vam zavisi i instalacija

ako ste nabavili digitalnu verziju skinite je i instalirajte po uputvima, pri instalaciji sa diska sve je već poznato

Sve ostalo pitajte na forumu

.